เคลือบฟันขาว,ทำฟันขาว,ทำฟันปลอม,ทําวีเนียร์ฟัน ราคา,ครอบฟันราคา,ฟันสวย

OUR SERVICES

บริการของเรา

บริการ

ราคา

Oral examination and consultation / ตรวจ ปรึกษา

x-ray Periapical film (เอ็กซเรย์เฉพาะที่)

Teeth cleaning / ขูดหินปูน

ZOOM teeth whitening / ฟอกสีฟันในคลินิก

At-home teeth whitening / ฟอกสีฟันด้วยตัวเอง

Composite resin fillings / อุดฟัน

Composite resin veneer (วัสดุสีเหมือนฟัน)

Ceramic veneer (ด้วยเซรามิค)

Veneer / Facing-per tooth / เคลือบหน้าฟัน​

ราคา

Crown and bridge-per tooth / ครอบฟัน ต่อซี่​

ราคา

All ceramic crown - Front teeth

All ceramic crown - Back teeth

Porcelain fused to metal crown​

ราคา

Non-nickel

Paladium

Semi-precious metal

Gold

100-200

200

800-1,500

10,000

4,000

800-1,500

Full metal crown-tooth​

ราคา

Non-nickel

Semi-Precious metal

Gold

Post and Core - per tooth /เดือยฟัน​

ราคา

White Fiber post​

Root canal treatment / รักษารากฟัน​

ราคา

Anterior tooth

Premolar tooth

Molar tooth

Periodontal treatment / โรคเหงือก​

ราคา

Root plannig (per tooth-per arch)

Periodontal surgery

Oral Surgery​

ราคา

Tooth extraction / ถอนฟัน

Surgical tooth extraction / ถอนฟันคุด

Denture / ฟันปลอมถอดได้ต่อชิ้น​

ราคา

Temporary plate

Partial denture - per arch

Complete denture / ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก​

ราคา

Acrylic base

Metal base

Implant surgery + crown / รากเทียม

Orthodontics / ทันตกรรมจัดฟัน​

ราคา

พิมพ์ปาก+ถ่ายรูป

จัดฟันปรับลวดธรรมดา แบ่งจ่าย5,000บาท 3 เดือน เดือนต่อไปเดือนละ1,200-1,500

จัดฟันใส 1set มี3ชิ้น แยกบน-ล่าง

จัดฟัน DAMON SYSTEM (ดาม่อน) แบ่งจ่าย10,000บาท 2เดือน 5,000บาท 6เดือน เดือนต่อไป เดือนละ 3,000 บาท

รีเทนเนอร์ บน-ล่าง

3,000-4,000

9,000-12,000

15,000

20,000

9,000-10,000

12,000-14,000

14,000-18,000

18,000-20,000

9,000

15,000

18,000-20,000

3,500-4,000​

4,000-5,000

6,000-8,000

8,000-12,000

400-2,500

 

3,000-5,000

500-1,500

2,000-5,000

1,200-5,000

8,000-12,000

8,000-16,000

20,000-24,000

50,000-80,000

1,000

40,000-50,000

ระยะเวลาไม่เกิน 30 เดือน

 

7,500/set

59,000-75,000

 

 

 

 4,500

100-200

 

200

 

800-1,500

10,000

 

4,000

 

800-1,500

พิมพ์ปาก+ถ่ายรูป

จัดฟันปรับลวดธรรมดา

แบ่งจ่าย 5,000บาท 3 เดือน

เดือนต่อไปเดือนละ 1,200-1,500

จัดฟันใส 1set มี3ชิ้น แยกบน-ล่าง

จัดฟัน DAMON SYSTEM

(ดาม่อน) แบ่งจ่าย 10,000บาท 2เดือน 5,000บาท 6เดือน

เดือนต่อไปเดือนละ 3,000 บาท

รีเทนเนอร์ บน-ล่าง

1,000

40,000-50,000

ระยะเวลาไม่เกิน

30 เดือน

 

7,500/set

59,000-75,000

 

  

 4,500

55/7 ซอยรังสิต-นครนายก 67 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130​

All rights reserved ©2020

Hollywood Smile Clinic​

ใส่ฟันปลอมถาวร,ฟันปลอมแบบติดแน่น ราคา,รักษารากฟัน ครอบฟัน
วีเนียร์ฟัน,ทำวีเนียร์,เคลือบฟันขาว,ทำฟันขาว,ทำฟันปลอม,ทําวีเนียร์ฟัน ราคา,ครอบฟันราคา
วีเนียร์ฟัน,ทำวีเนียร์,เคลือบฟันขาว,ทำฟันขาว,ทำฟันปลอม,ทําวีเนียร์ฟัน ราคา,ครอบฟันราคา

55/7 ซอยรังสิต-นครนายก 67 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130​

All rights reserved ©2020 Hollywood Smile Clinic​

โทรหาสาขารังสิต คลิกเลย!

โทรหาสาขาเชียงใหม่ คลิกเลย!

โทรหาสาขารังสิต คลิกเลย!

โทรหาสาขาเชียงใหม่ คลิกเลย!

วีเนียร์ฟัน,ทำวีเนียร์,เคลือบฟันขาว,ทำฟันขาว,ทำฟันปลอม,ทําวีเนียร์ฟัน ราคา,ครอบฟันราคา,ฟันสวย รังสิต